Ciasteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

zarejestruj się  |  zaloguj
Sklep Almari
0

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  almari.pl

1. Regulamin skupia zasady zakupów,zwrotów w sklepie internetowym almari.pl  Złożenie zamowienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

2.Właścicielem sklepu internetowego almari.pl jest firma Almari prowadzona przez: Sabina Kuliś.  Siedziba firmy ul. Na Kotlinę 3/8 38-200 Jasło    NIP 764-26-48-226   REGON 368-912-026    Kontakt pod nr tel. 725 321 501 od pn-pt  w godzinach 9-17

3. Usługodawca za pośrednictwe sklepu internetowego prowadzi sprzedaż produktów dostępnych od ręki a także robionych na indywidualne zamówienie.

I DEFINICJE

1.Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz.1204 ze zm.)

2. Klient. Osoba fizyczna,prawna lub jednostka prawna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,ktora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamowienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument. Klient będący osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca. Podmiot świadczący usługi sprzedazy za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji. Towary wymienione i opisane na stronie internetowej www.almari.pl

6. Towar. Rzecz ruchoma, przezentowana w Sklepie Internetowym,której dotyczy Umowa Sprzedaży

7. Umowa Sprzedaży. Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy KC ,zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu www.almari.pl

8. Sklep internetowy. Serwis internetowy dostepny pod adresem www.almari.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9. Zamówienie. Oświadczenie woli Klienta okreslajace jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie,zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedazy wybranych przez niego Towarów za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.

II. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Sklep www.almari.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. Do zawarcia Umowy Sprzedazy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę

3. Wszystkie ceny podane na stronie www.almari.pl sa cenami brutto podanymi w złotych polskich i nie obejmuja kosztów dostawy.

4. Przedmiotem umowy sprzedazy moga byc towary prezentowane w witrynie i znajdujace sie w ofercie Sklepu w chwili skladania zamowienia oraz przedmioty wykonywane na indywidualne zamowienie po uprzednim kontakcie z Usługodawca.

5. Zamowienia złożone przez Klienta realizowane sa wg cen obowiazujacych na dzien zlozenia zamowienia.

6. Sklep wysyła produkty za granice.

7. Towar zostaje wysłany dopiero po zaksiegowaniu odpowiedniej kwoty na koncie w przypadku wysylki innej niz za pobraniem.

III. REJESTRACJA KONTA

1. Rejestracja konta przez uzytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym imienia,nazwiska, adresu e-mail oraz hasła.

2. Warunkiem dokonania rejestracji jest akceptacja regulaminu oraz wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w regulaminie. W wyniku przeprowadzonej rejestracji uzytkownikowi zostaje przyporzadkowane konto umozliwiajace identyfikacje czynnosci wykonywanych przez uzytkownika za posrednictwem witryny w tym skladania zamowien w Sklepie.Dostęp do konta jest mozliwy po wprowadzeniu poprawnego adresu e-mail oraz hasła. Hasło nalezy zachowac w tajemnicy i chronic przed dostepem osob trzecich.

IV. ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia można skladac 24 godziny na dobe 7dniw tygodniu przez cały rok.

2. Wybor towarow do zamowienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupow tj. koszyka. W kazdym momencie mozliwa jest jego weryfikacja. Po zakonczeniu dodawania rzeczy do koszyka Klient wybiera sposob dostawy,nastepnie wciska klawisz PŁACE oraz wybiera metode platnosci i podaje adres dostawy. Zamowienie zostało złozone i przekazane Usługodawcy.

3. Zamowienie jest skuteczne jezeli Klient prawidlowo wypelni formularz zamowienia tzn prawidlowo poda adres dostawy zamowienia ,numer telefonu i adres e-mail.

4. Po zlozeniu zamowienia Klient otrzyma maila z podsumowaniem zlozenia zamowienia oraz danymi do przelewu.

5.  Zamowienie zostanie wysłane na adres podany przez Klienta 

6. Na prosbę Klienta Sklep moze wystawic rachunek Fakture bez VAT

7. Usługodawca zobowiazany jest dostarczyc Klientowi Towar wolny od wad,chyba ze w opisie Towaru jest stwierdzona wada.

V. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

1. W przypadku braku płatności w ciągu 5 dni roboczych Usługodawca ma prawo anulować zamówienie.

2. Zamówienia wysyłane sa:

---w przypadku zakupu Towarów dostepnych od ręki w czasie 1-2dni roboczych od zaksiegowania pieniedzy na koncie bankowym Usługodawcy lub zlozenia zamowienia za pobraniem

---w przypadku zakupu Towarów na zamowienie w czasie 1-2 tygodni od zaksiegowania pieniedzy na koncie bankowym Usługodawcy lub zlozenia zamowienia za pobraniem.

Czas ten moze ulec zmianie w przypadku braku potrzebnych materiałow do wykonania zamowienia lub innych zdarzen losowych,np. choroby.

3. Wszelkie zmiany dotyczace zamowienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem almarisklep@gmail.com przed otrzymaniem wiadomosci o realizacji zamowienia.

4. Sklep Internetowy ma prawo do odstapienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamowienia. Jezeli zaplata za Towar nastapila z góry- Sklep Internetowy zwroci Klientowi cała należność niezwlocznie po anulowaniu zamowienia.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni.

Podstawą do uwzględnienia reklamacji jest dowód zakupu towaru w postaci paragonu.

Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek oznak użytkowania.

Reklamację należy składać pisemnie listem poleconym na adres ALMARI Sabina Krygier ul. Na Kotlinę 3/8 38-200 Jasło lub drogą e-mail almarisklep@gmail.com   Wiadomość o reklamacji wysłana listem ekonomicznym nie będzie uwzględniana ze względu na ich częste niedostarczanie.

Klient zobowiązany jest do odesłania zwracanego produktu na adres: ALMARI Sabina Krygier ul. Na Kotlinę 3/8  38-200 Jasło

Prosimy o solidne i staranne zapakowanie i zabezpieczenie zwracanego produktu w oryginalnym opakowaniu,aby podczas transportu nie uległ on zniszczeniu. Każdy zwrot należy wysyłać w kopercie bąbelkowej.

Konsument zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu taką samą opcją wysyłki, którą wybrał (opcja za pobraniem nie jest brana pod uwagę) Jeżeli nie ma takiej możliwości proszony jest o kontakt w celu ustalenia metody wysyłki.

Koszt odesłania zwracanego przedmiotu ponosi Konsument.

Przesyłki wysyłane za pobraniem na koszt odbiorcy nie będą odbierane.

BIŻUTERIA WYKONANA NA ZAMÓWIENIE NIE PODLEGA ZWROTOWI.

Sprzedawca po otrzymaniu zwracanego towaru,zgodnego z w/w kryteriami,ma 14 dni na zwrot pieniędzy za zakupiony towar.

Biżuteria zakupiona z promocji / wyprzedaży NIE PODLEGA ZWROTOWI. 

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Składając zamówienie,każdy Klient świadomie zgadza się na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamowienia. Dane te nie są wykorzystywane do innych celów

2. Do celów realizacji umowy zastosowanie ma prawo polskie.